• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Formulari i kërkesës për lejim të qasjes nga interneti përmes VPN-it Hape (PDF)

Agjencia e Shoqërisë së Informacionit

Prishtinë

2016 16.03.2016
Standardi Nr. 01/2016 Për Qasjes nga Interneti Hape (PDF)

Agjencia e Shoqërisë së Informacionit

Prishtinë

2016 06.01.2017