Card image cap
FUSHATË PËR NDER TË 25 NËNTORIT - DITËS NDËRKOMBËTARE PËR ELIMINIMIN E DHUNËS NDAJ GRUAS

27.11.2019

Në dhjetor të vitit 1999, në Sesionin e 54 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara është miratuar Rezoluta 54/134 e cila 25 Nëntorin e shpallë si Ditë Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës ndaj Gruas, që simbolizohet edhe me Kordele të Bardhë.

Card image cap
ËSHTË NËNSHKRUAR RREGULLORJA PËR PËRFITUESIT NGA SKEMA E BURSAVE

15.11.2019

Qëllimi i kësaj rregullore është përcaktimi i rregullave për emërimin e përfituesve të bursave të shërbimit civil të Kosovës. Nënshkrimin e saj e bëri, Ministri i Administratës Publike ,Mahir Yagcilar duke u mbështetur në nenin 36 të Ligjit për Zyrtarët Publik i cili ka hyr në fuqi si pjesë e pakos reformuese të miratuar nga Kuvendi i Kosovës.

Pyetje

Sa jeni të kënaqur me shërbimet tona? Ofroni mendimin tuaj për shërbimet administrative tek OPI!

Jep vlerësim

Copyright © 2019. Ministria e Administratës Publike