• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Funkcije Agencije
 
1. Agencija obavlja sledeće zadatke i odgovornosti:
1.1. predlaže i koordinira svaku politiku koja se nadovezuje Informativnom tehnologijom i komuniciranjem sa institucijama Republike Kosova;
1.2. obrađuje i obezbeđuje sprovođenje strategije za Elektronsko upravljanje i plana odgovarajće radnje za usvajanje od Vlade;
1.3. rukovodi i nadgleda sprovođenje projekata koji se nadovezuju Informativnom Tehnologijom u institucijama Republike Kosova.
 
2. Agencija podržava razvoj Informativne Tehnologije, podstiče investicije u oblasti informacionog društva, razvoj sistema u osposobljavanju Informativne Tehnologije i koordinira rukovođenje i nadgledanje procesa i mehanizama Elektronskog Upravljanja u oblastima kao što je dole navedeno:
2.1. infrastruktura ITK-a za institucije Republike Kosova i povećanje stepena upotrebljavanja IT-e;
2.2. proširenje usluge interneta i sadržaja interneta u institucijama Republike Kosova;
2.3. akumuliranje, administriranje, raspodela i očuvanje podataka osnivajući Državni centar elektronskih podataka;
2.4. bezbednost i zaštitu infrastrukture za Elektronsko komuniciranje i podataka;
2.5. prema potrebi pomaže relevantne institucije u borbi protiv elektronskog zločina (cyber crime);
2.6. stara se za menadžiranje i očuvanje intelektualne imovine i prava u vezi sa bazom podataka i softvera, koja su imovina države;
2.7. obezbeđuje zaštitu ličnih podataka u elektronskoj formi u skladu sa važećim zakonodavstvom;
2.8. pomaže nastup javnih informacija u elektronskoj formi;
2.9. u saradnji sa IKJA vrši identifikovanje potreba za osposobljavanje u elektronici Udruženja za informisanje za službenike institucije Republike Kosova.