• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

/////// Hape (PDF)

Formulari për krijimin e serverit virtual në Qendrën Shtetërore të të Dhënave

Prishtinë

2015 01.04.2015
/// Hape (PDF)

Formulari për vendosjen e paisjeve fizike të TI-së në Qendrën Shtetërore të të Dhënave

Prishtinë

2015 01.04.2015
Aneksi 1 Hape (PDF)

Formulari për krijimin e llogarive elektronike.

Prishtinë

2014 05.02.2015
Aneksi 2 Hape (PDF)

Formulari për krijimin e llogarive elektronike per plotësim ne mënyrë elektronike. Dokumenti përmban

Prishtinë

2014 05.02.2015
Aneksi 3 Hape (PDF)

Formulari për krijimin e llogarive elektronike per numër me te madh të shfrytëzuesve

Prishtinë

2014 05.02.2015
4 Hape (PDF)

Udhëzuesi për ndërrimin e fjalëkalimit ( paswordit) brenda rrjetit të IRK-së.

Prishtinë

2014 05.02.2015
5 Hape (PDF)

Udhëzuesi për ndërrimin e fjalëkalimit ( paswordit) jashtë rrjetit të IRK-së

Prishtinë

2014 05.02.2015