• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Kontakti

Ministri, z. Mahir Yagcilar
Adresa: Ministria e Administratës Publike,
Kati: V-të zyra: 534
Ndërtesa e ish - Rilindjes,
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Email: mahir.yagcilar@rks-gov.net
Ueb: https://map.rks-gov.net  

Kontakt:
Belkize Ajdini dhe Arzu Vrsevca 
Tel: 038 200 60 005
      038 200 60 014
Email: belkize.ajdini@rks-gov.net
          arzu.vrsevca@rks-gov.net
------------------------------------------------------------------------------------------
Sekretari Përgjithshëm z. Arton Berisha
Adresa: Ministria e Administratës Publike, Kati: V-të zyra: 513
Ndërtesa e ish - Rilindjes, Prishtinë, Kosovë
Email: arton.berisha@rks-gov.net 
Ueb: https://map.rks-gov.net

Kontakt:
Rita Kuçi
Tel: 038 200 60 100
Email: rita.kuci@rks-gov.net  
------------------------------------------------------------------------------------------
Departamenti për Menaxhimin e Reformës së Administratës Publike, Erna Hasangjekaj
Adresa: Ministria e Administratës Publike, Kati: IV-të 
Ndërtesa e ish - Rilindjes, Prishtinë, Kosovë
Email: erna.hasangjekaj@rks-gov.net  
Ueb: https://map.rks-gov.net
 
Kontakt:
Tel: 038 200 30 924
------------------------------------------------------------------------------------------
Deparatamenti për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave
Adresa: Ministria e Administratës Publike, Kati: II-të zyra: 221
Ndërtesa e ish - Rilindjes, Prishtinë, Kosovë
Email:  
Ueb: https://map.rks-gov.net
 
Kontakt:
Tel: 038 200 30 323
------------------------------------------------------------------------------------------
Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil, z.Tefik Mahmuti
Adresa: Ministria e Administratës Publike, Kati III: 
Ndërtesa e ish - Rilindjes, Prishtinë, Kosovë
Email: tefik.mahmuti@rks-gov.net    
Ueb: https://map.rks-gov.net

Kontakt:
Dashurie Pirce
Tel: 038 200 30 775
Email: dashurie.pirce@rks-gov.net 
------------------------------------------------------------------------------------------
Departamenti i Standardeve dhe Politikave të Inxhinieringut dhe Menaxhimit të Ndërtesave Qeveritare, z.Arif Daka  
Adresa: Ministria e Administratës Publike, Kati IV: zyra: 423
Ndërtesa e ish - Rilindjes, Prishtinë, Kosovë
Email: arif.daka@rks-gov.net
Ueb: https://map.rks-gov.net
 
Kontakt:
Vedat Budatina
Tel: 038 200 30 325
Email: vedat.budatina@rks-gov.net 
------------------------------------------------------------------------------------------
Divizioni për Komunikim Publik, udhë. z. Zeqir Bekolli
Adresa: Ministria e Administratës Publike, Kati I, zyra nr.127 
Ndërtesa e ish - Rilindjes, Prishtinë, Kosovë
Email: zeqir.bekolli@rks-gov.net
Ueb: https://map.rks-gov.net

Tel. zyres: 038 200 30 942

Tel.mobil: +377 44 497 -798 
------------------------------------------------------------------------------------------
Departamenti i Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme, z.Arton Jusufi

Adresa: Ministria e Administratës Publike, Kati III, zyra nr.319
Ndërtesa e ish - Rilindjes, Prishtinë, Kosovë
Email: arton.i.jusufi@rks-gov.net
Tel: 038 200 60-402

Kontakt:

Tel:
Email:
Ueb: https://map.rks-gov.net
------------------------------------------------------------------------------------------
Agjencia e Shoqërisë së Informacionit, drejtor z. Kujtim Gashi
Adresa: Ministria e Administratës Publike, Kati II: zyra: 204
Ndërtesa e ish - Rilindjes, Prishtinë, Kosovë
Email: kujtim.gashi@rks-gov.net
Ueb: https://map.rks-gov.net
 
Kontakt:
Rejhan Llapashtica
Tel: 038 200 30 600 & 038 200 30 340
Email: rejhan.llapashtica@rks-gov.net  
------------------------------------------------------------------------------------------
Departamenti Ligjor, drejtor Naser Shamolli
Adresa: Ministria e Administratës Publike, Kati I: zyra: 126
Ndërtesa e ish - Rilindjes, Prishtinë, Kosovë
Email: naser.shamolli@rks-gov.net    
Ueb: https://map.rks-gov.net
 
Kontakt:
Naim Hajdini
Tel: 038 200 30 939 & 038 200 30 781
Email: naim.hajdini@rks-gov.net  
------------------------------------------------------------------------------------------
Departamenti i Regjistrimit të OJQ-ve, z. Bajram E Kosumi
Adresa: Ministria e Administratës Publike, Kati I: zyra: 128
Ndërtesa e ish - Rilindjes, Prishtinë, Kosovë
Email: bajram.kosumi@rks-gov.net   
Ueb: https://ojq.rks-gov.net  
------------------------------------------------------------------------------------------
Instituti i Kosovës për Administratë Aublike, znj. Refike Sulcevsi 
Adresa:
Email: Refike.Sulcevsi@rks-gov.net   
Ueb: www.rks-gov.net/ikap
 
Kontakt:
Nita Selca
Tel: 038 200 31 019
Email: nita.selca@rks-gov.net  
------------------------------------------------------------------------------------------