• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 1.     1. Pranohen raporte vjetore të OJQ-ve me status të përfitimit publik
 2.     2. Bashkepunon me institucionet relevante
 3.     3. Merr vendime në pajtim me ligjin
 4.     4. Merr vendime për pezullimin e SPP-se dhe revokimin e SPP-se\\ Hape (PDF)

Shtojca 8a Kërkesë për trajtim konfidencial

Prishtinë

2014 29.09.2014
// Hape (PDF)

Shtojca 8 Raport Vjetor

Prishtinë

2014 19.03.2014