• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Photo

Hajredin Hyseni

Zëvendësministër i Ministrisë së Administratës Publike

// //
Photo

Mustafë Myrtaj

Zëvendësministër i Ministrisë së Administratës Publike

038-200-60-004 mustaf.h.myrtaj@rks-gov.net