• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Photo

ARTON BERISHA

Sekretar i Përgjithshëm i MAP-it

arton.berisha@rks-gov.net
Në bazë të vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës nr. 06/73 të datës 5.2.2016, i nënshkruar nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, Arton Berisha është emëruar Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Administratës Publike, me mandat trevjeçarë.
Arton Berisha ka përfunduar studimet në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës.
Nga viti 2008 deri në vitin 2010, ka punuar në pozitën e zyrtarit, përkatësisht të ushtruesit të detyrës së drejtorit të prokurimit në Ministrinë e Mjedisit dhe të Planifikimit Hapësinor, kurse nga viti 2010, në Ministrinë e Administratës Publike punoi në pozitën drejtor i Zyrës për Prokurim Publik.