• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
FTESË
2017-10-30

Në emër të Ministrit të Ministrisë së Administratës Publike dhe kryesuesit të Këshillit të Ministrave për Reformën e Administratës Publike, ministrit Mahir Yagcilar, ju ftojmë të merrni pjesë në takimin e Këshillit të Ministrave për Reformën e Administratës Publike.

Takimi do të mbahet, më 31 tetor 2017, në orën 12:00, në sallën e takimeve, Kati 18,  në Ministrinë e Administratës Publike, objekti i qeverisë ish- “Rilindja”.
1