• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
MINISTRI YAGCILAR U TAKUA ME DELEGACIONIN E KORPORATËS SË  SFIDAVE TË MIJËVJEÇARIT TË SHBA-SË
2018-05-16

Ministri Yagcilar ka takuar sot një delegacion të MCC (Millennium Challenge Corporation - Korporata e Sfidave të Mijëvjeçarit) nga SHBA me të cilët kanë diskutuar procesin e hapjes së të dhënave në Republikën e Kosovës.
Ministri Yagcilar vlerësoj lartë mbështetjen e vazhdueshme të SHBA-së për Kosovën dhe partneritetin që po ndërtohet me Fondacionin e Mijëvjeçarit të Kosovës (MFK) për të adresuar sfidat kryesore për zhvillimin e vendit. 
Ministri Yagcilar njoftoj delegacionin me zhvillimet e fundit në hapjen e të dhënave në Kosovë, duke veçuar: miratimin e kartës për hapjen e të dhënave, përfshirjen e dispozitave të veçanta për të dhëna të hapura në ligjin e ardhshëm për qasje në dokumente publike dhe informacion që pritet të miratohet gjatë këtij viti; përgatitjen e raportit të vlerësimit të gatishmërisë për hapjen e të dhënave sipas metodologjisë  së Bankës Botërore; fillimin e procesit të inventarizimit të të dhënave si dhe fillimin e punës për ndryshimin e portalit kombëtar për të dhëna të hapura
Ministri Yagcilar deklaroj se “Institucionet e Qeverisë së Republikës së Kosovës prodhojnë një gamë të gjerë të dhënash në kryerjen e detyrave shtetërore. Këto të dhëna duhet të vihen në dispozicion për përdorim për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, duke krijuar një mekanizëm të ri të llogaridhënies, informimit dhe transparencës. Hapja e të dhënave do të ndikojë edhe në rritjen e besimit të qytetarëve në administratën publike, do të ndihmoj në identifikimin e sfidave për kapacitetet administrative dhe menaxheriale të sektorit publik, do të mbështesë inovacionin dhe zhvillimin ekonomik si dhe do të ketë ndikim pozitivë në dizajnimin e politikave publike efektive në zgjidhjen e problemeve ekonomike e sociale në shoqëri”. 
Ministri Yagcilar ofroj bashkëpunimin e plotë të Ministrisë së Administratës Publike për MFK-në në zbatimin e aktiviteteve për hapjen e të dhënave.  
 
1