• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
TRYEZË PËR UDHËZIMIN ADMINISTRATIV PËR REGJISTRIMIN E PRONËS SË PËRBASHKËT
2017-11-20

Ministria e Administratës Publike, në bashkëpunim me Zyrën për Barazi Gjinore, ka organizuar tryezën e përbashkët, ku është prezantuar Udhëzimi Administrativ Nr.03/2016 për përfitimet e Grave dhe të Burrave, me rastin e regjistrimit të pronës së paluajtshme të përbashkët falas, në emër të dy bashkëshortëve.
DSC_0522.JPG

Në këtë tryezë, ku të pranishëm ishin zyrtarë nga Agjencia për Barazi Gjinore dhe zyrtare të kësaj fushe nga ministritë e Qeverisë së Republikës së Kosovës, u zhvillua një debat lidhur me përparësitë që ofron ky udhëzim për pronën, por edhe për mundësitë e regjistrimit të saj , falas, deri në muajin prill 2018. Të pranishmet, në këtë tryezë, përgëzuan MAP-in për këtë nismë, që sipas tyre ofron njohuri dhe mundësi, që prona e përbashkët e dy bashkëshortëve të regjistrohet në harmoni me këtë akt juridik.   
1