• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
U MBAJT TAKIMI I PUNËS PËR FINALIZIMIN E PAKOS LIGJORE PËR ADMINISTRATËN PUBLIKE
2018-06-06

Në takimin e punës , ku mori pjesë ministri i MAP-it Mahir Yagcilar, Ministria e Administratës Publike, në bashkëpunim me OECD SIGMA, shqyrtuan projektin final të Pakos Ligjore, ku bëjnë pjesë:
 
Projektligji  për Organizimin  dhe Funksionalizimin  e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura, Projektligji për Zyrtarët Publikë në Republikën e Kosovës si dhe Projektligji për Pagat. Në këtë takim në detaje u diskutuan të tria projektligjet në detale, për propozimet dhe përmirësimet e këtyre projekligjeve.

Pjesëmarrës të këtij takimi ishin: ekspertët  e OECD/SIGMA, Besnik Tahiri, koordinator nacional për reforma shtetërore, Grupi punues  që përbëhej nga zyrtarë nga Ministria e Administratës Publike, Zyra e Kryeministrit dhe Ministria e Financave.
 
 
1