• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Zëvendësministri i MAP-së Sami Hajdaraj, vizitoi punimet e dy objekteve në ndërtim të shkollave në komunën e Drenasit
2018-04-20

Zëvendësministri i Ministrisë së Administratës Publike Sami Hajdaraj, ka vizituar objektin në ndërtim të shkollës fillore në Llapushnik të Dreansit, si dhe sallës së edukatës fizike, të shkollës së mesme të ulët “ Xheladin Gashi-Plaku”, gjithashtu në Komoran të Drenasit.
Me këte rast, nga stafi teknik dhe  menaxherial i MAP-së, dhe punëkryesit e këtyre dy objekteve në ndertim, zëvendësministri Hajdaraj, u informua për dinamikën dhe procesin e punës së kryer  deri më tash.

fotoweb.jpg
1