• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Konkurs Hape (PDF)

Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë për Komunitete dhe Kthim (1)

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA 1.126.13 € bruto nga 17-11-2017 deri 01-12-2017
Konkurs Hape (PDF)

Kryeshef Ekzekutiv në Agjencinë e Kosovës për Efiçencë të Energjisë/Ministria e zhvillimit Ekonomik (1)

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA 1.126.13 € bruto nga 16-11-2017 deri 30-11-2017
Njoftim për Kandidatet më të Sukseshëm Hape (PDF)

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA nga 14-11-2017 deri 14-11-2017
Konkurs Hape (PDF)

Kryeinspektor në Inspektoratin e Tregut në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë (1)

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA 1.126.13 € bruto nga 14-11-2017 deri 28-11-2017
Njoftim për Kandidatet më të Sukseshëm Hape (PDF)

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA nga 13-11-2017 deri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...