• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Konkurs Hape (PDF)

Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë (1)

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA 1.126.13 € bruto nga 16-08-2017 deri 30-08-2017
Konkurs Hape (PDF)

Drejtor i Përgjithshëm në: Autoritetin Rregullativ të Hekurudhës – ARH (1)

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA 1.126.13 € bruto nga 10-07-2017 deri 24-07-2017
Konkurs Hape (PDF)

Drejtor në: Agjencinë Qendrore të Prokurimit në kuadër të Ministrisë së Financave (1)

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA 1.126.13 € bruto nga 05-07-2017 deri 19-07-2017
Marrëveshje për Shërbime të Veçanta Hape (PDF)

Ekspert për Administratë Publike

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA 400 Euro (Bruto) nga 10-05-2017 deri 14-05-2017
Njoftim Hape (PDF)

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA nga 28-04-2017 deri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...