• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Konkurs Hape (PDF)

Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë për Komunitete dhe Kthim (1)

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA 1.126.13 € bruto nga 16-02-2018 deri 02-03-2018
Njoftim për Kandidatin e Suksesshëm Hape (PDF)

Menaxher i Personelit

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA nga 14-02-2018 deri
Hape (PDF)

NJOFTIM PËR POZITEN DREJTOR NË AAAPARRK-MASHT

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA nga 30-01-2018 deri
Hape (PDF)

Njoftim për Kandidatet Potencial për Pozitën Sekretar i Përgjithshëm-MASHT

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA nga 26-01-2018 deri
Hape (PDF)

Njoftim për Kandidatet e Sukseshëm për Pozitën Sekretar i Përgjithshëm-MZHR

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA nga 25-01-2018 deri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...