• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Njoftim për Kandidatin e Suksesshëm Hape (PDF)

Udheheqese e Divizionit

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA nga 18-06-2018 deri
Vazhdim i Konkursit Hape (PDF)

Sekretar i Përgjithshëm në, Ministrinë e Integrimeve Evropiane

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA nga 12-06-2018 deri 18-06-2018
Njoftim për Poziten: Hape (PDF)

Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë për Komunitete dhe Kthim

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA nga 11-06-2018 deri
Konkurs Hape (PDF)

Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Integrimeve Evropiane (1)

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA 1.171.17 € bruto nga 26-05-2018 deri 09-06-2018
NJOFTIM PËR POZITEN: Hape (PDF)

SEKRETAR I ZYRËS SË PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA nga 25-05-2018 deri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...