• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Njoftim për Kandidatin e Suksesshëm Hape (PDF)

Zyrtar për Buxhet dhe Financa

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA nga 17-10-2018 deri
Konkurs Hape (PDF)

Analist i Lartë i TI-së për Siguri - (1 vend pune)

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA 7.5 nga 21-09-2018 deri 05-10-2018
Konkurs Hape (PDF)

Administrator i TI-së për siguri

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA 7 nga 21-09-2018 deri 05-10-2018
Konkurs Hape (PDF)

Zyrtar për Buxhet dhe Financa (1 vend pune)

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA 7 nga 08-09-2018 deri 22-09-2018
Njoftim mbi anulimin e Konkursit për pozitën: Hape (PDF)

Udhëheqës i Divizionit për Koordinimin, Monitorimin dhe Zbatim të Reformave (një vend pune)

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA nga 30-08-2018 deri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...