• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Njoftim për Kandidatin e Suksesshëm Hape (PDF)

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA nga 21-12-2018 deri
Konkurs Hape (PDF)

Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Infrastrukturës (1)

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA 1.171.17 € bruto nga 14-12-2018 deri 28-12-2018
Konkurs Hape (PDF)

Udhëheqës i Divizionit për Koordinimin, Monitorimin dhe Zbatim të Reformave (1 vend pune)

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA 9 nga 07-12-2018 deri 21-12-2018
Njoftim për Poziten: Hape (PDF)

Avokat i Përgjithshëm Shtetëror - Avokatura Shtetërore e Kosovës - MD

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA nga 04-12-2018 deri
Marrëveshje për Shërbime të Veçanta Hape (PDF)

Zyrtar anketues (6 vende pune)

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA nga 29-11-2018 deri 06-12-2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...