• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Tabela B: Aktivitetet të cilat kanë për qëllim arritjen e prioriteteve të Ministrisë Hape (PDF)

Plani Vjetor i Punës së MAP-it për Vitin 2018

Prishtinë

05.09.2018
Tabela B: Aktivitetet të cilat kanë për qëllim arritjen e prioriteteve të Ministrisë Hape (PDF)

Tabela B

Prishtinë

26.03.2018
Plani Vjetor i Punës së MAP-it për Vitin 2017 Hape (PDF)

Tabela B

Prishtinë

07.02.2017
Plani Vjetor i Punës së MAP-it për Vitin 2016 Hape (PDF)

Tabela B: Aktivitetet të cilat kanë për qëllim arritjen e prioriteteve të Ministrisë

Prishtinë

31.12.2016
Hape (PDF)

Plani Vjetor i Punës së MAP-it për vitin 2014

Prishtinë

03.11.2015
Hape (PDF)

Plani vjetor 2013 Tabela B

Prishtinë

01.01.2013
Hape (PDF)

Plani vjetor 2013 Tabela A

Prishtinë

01.01.2013
Hape (PDF)

Plani vjetor 2011 - Tabela A

Prishtinë

01.01.2011
Hape (PDF)

Plani vjetor 2011 - Tabela B

Prishtinë

01.01.2011