• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Hape (PDF)

Udhëzues për Procedurat e Përgjithshme Administrative

Prishtinë

2018 12.06.2018
Hape (PDF)

Materjal trainimi per Trajnimin e Trajnereve mbi ligjin për Procedurën e Përgjithshme Administrative (LPPA)

Prishtinë

2018 12.06.2018
Hape (PDF)

Prezantimi i Përgjithshëm

Prishtinë

2018 12.06.2018
Hape (PDF)

Kalendari për muajin Shtator 2018

Prishtinë

2018 18.06.2018
Hape (PDF)

Kalendari për muajin Tetor 2018

Prishtinë

2018 18.06.2018
Hape (PDF)

Kalendari për muajin Nëntor 2018

Prishtinë

2018 18.06.2018
Hape (PDF)

Kalendari për muajin Dhjetor 2018

Prishtinë

2018 18.06.2018
Hape (PDF)

Kalendari për muajin Janar 2019

Prishtinë

2019 18.06.2019
Hape (PDF)

Kalendari për muajin Shkurt 2019

Prishtinë

2019 18.06.2018
Hape (PDF)

Kalendari për muajin Mars 2019

Prishtinë

2019 18.06.2018