• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  Zyrtar kontaktuese për qasje në dokumente zyrtare
  HAKI LECI
  TeL.: 038 200 30 843
  Email: haki.leci@rks-gov.net
   
  Për aplikim online për qasje në dokumente zyratare ju lutemi klinkoni këtu:
  http://ls.rks-gov.net/sq-AL/Appinternet/Pages/QasjaDokuZyrtare.aspx