• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Hape (PDF)

VENDIM ZM_MAP

Prishtinë

2015 17.02.2016
Nr.01/2016 Hape (PDF)

Qarkore Administrative

Prishtinë

2016 21.01.2016
01-2015 MAP Hape (PDF)

Qarkore Administrative nr 01-2015 MAP

Prishtinë

2015 24.02.2015
Hape (PDF)

Metodologjia për standartizimin e vendeve të punës

Prishtinë

2015 24.02.2016
Hape (PDF)

Vendimi i Qeverisë nr. 05-12 datë 05.02.2015 për Katalogun e vendeve te punës

Prishtinë

2015 24.02.2015
Hape (PDF)

Doracak për Nivelet Drejtuese në Shërbimin Civil

Prishtinë

2016 01.07.2016
Hape (PDF)

Titujt e vendeve të punës të plotësuar dhe ndryshuar në Katalogun e Vendeve të Punës në Shërbimin Civil të Kosovës

Prishtinë

2017 22.02.2018