Divizioni për Komunikim Publik › Udhëheqsi

Zeqir Bekolli

Udhëheqës i Divizionit për Komunikim Publik

Lindur, më 26.6.1956, në fshatin Korroticë e Epërme, komuna e Drenasit.
Përgatitja profesionale: Fakulteti Filozofik, dega e Letërsisë dhe Gjuhës Shqipe në UP „Hasan Prishtina“ në Prishtinë (1981).

Shkalla e tretë-Master,2007, titulli:  Master i Komunikimeve Masive.
Përvoja e punës: Profesor në gjimnazin „Skënderbeu“ në Drenas (1981‘82), gazetar në gazetën “Tribuna”, në Prishtinë (1982-’83), gazetar, redaktor, zëvendëskryeredaktor te “Rilindja”, “Bujku” dhe “Radio Rilindja”- Prishtinë (1985-2002) dhe  redaktor te gazeta “24 0rë”, (2002-2003).
Në MSHP Zyrtar i Lartë Raportimi nga viti 2003-2008 dhe në MAP, drejtor i Zyrës për Komunikim
Publik nga shkurti i vitit 2008.
Shkathtësitë: MS Word, Excel, Internet
Gjuhët: Serbisht dhe pak anglisht
Botimet: “Drenica në Stinët e UÇK-së”, publicistike (1998), “Gani Helshani luftëtar- artist-shkrimtar”, monografi dhe “Krismat e Lirisë”, dramë(2001), “Bejta Trimi i tigrave të zinj”, monografi (2002), “Fatet tragjike”, roman(2006), “Të pathënat për luftën e Kosovës”, publicistikë (2013) dhe “Dëshmi për krimin serb në Kosovë”-album (2014).
Shpërblimet: I shpallur dy herë gazetar viti nga gazeta “Rilindja”, më 1996 dhe 1998.
LShKK: Anëtar i Shoqatës së Shkrimtarëve të Kosovës.

Copyright © 2020.