KMRAP

Këshilli i Ministrave për Sigurimin e reformës së administratës publike

Këshilli i Ministrave për Sigurimin e reformës së administratës publike është struktura kryesore përgjegjëse për sigurimin e zbatimit të dokumenteve strategjike të Reformës së Administratës Publike.

Copyright © 2020.