Divizioni për Auditim të Brendshëm › Udhëheqsi

Shefki Gashi

Udhëheqës i Auditimit të Brendshëm

Shefki Gashi, u lind, më 18.3.1961 në fshatin Dobërdol, komuna e Podujevës.

Shkollimi:
Shkollën fillore e përfundoi në fshatin Bajçinë, të mesmen në gjimnazin “8 Nëntori“ në Podujevë, ndërsa Fakultetin Ekonomik, në Universitetin e Prishtinës.

Përvoja e punës:
Zyrtar profesional II prej 1.5.2002 deri 30.4.2003 në MAP.
Zyrtar për financa prej 1.5.2003 deri me 30.4.2005 në MAP.
Zyrtar certifikues prej 1.5.2005 deri 30.5.2007 në MAP.
Prej 1.6.2007 deri me 1.1.2008 ka punuar në Auditor i Brendshëm në MAP.
Nga 1 janari 2008 e në vazhdim punon, Drejtor i Njësisë së Auditimit Brendshëm në MAP.
Është Certifikuar nga CIPFA si Auditor i Brendshëm.

Njohuritë:
Microsoft Word,
Microsoft Excel,
Microsoft Outlook

Njohuri të gjuhës
Njeh gjuhën angleze dhe italiane (bazike).

 

 

Copyright © 2020.