Ministria

Kontakti

Kabineti i Ministrit

+381/38/200-18-077

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm

+381/38/200-18-005 / 200-18-015

Zyra për Komunikim Publik

+381/38/200-18-009

Email: zkp.md@rks-gov.net

Copyright © 2019. Ministria e Administratës Publike