Kontakti

Zyra për Komunikim Publik

+381/38/200-30-942

Recepsioni

+381/200 30 521

Qendra e thirrjeve

+381/200 30 900

Email: map@rks-gov.net

Copyright © 2019. Ministria e Administratës Publike