Ministria

Kalendari i Festave Zyrtare

Nr.
Festat Zyrtare
Službenih prazici
Dita/ Data e festës
Dan/ Datum praznika
Dita/ Data e pushimi
Dan/ Datum odmora

1.

Viti i Ri
Nova godina

E Martë 01 janar
Utorak 01 januar

E Mërkurë 02 janar
Sreda 02 januar

E Martë 01 janar
Utorak 01 januar

E Mërkurë 02 janar
Sreda 02 januar2.
Krishtlindjet ortodokse
Pravoslavni Božic
E Hënë 07 janar
Ponedeljak 07 januar
E Hënë 07 janar
Ponedeljak 07 januar


3.
Dita e Pavarësisë së Republikës së Kosovës
Dan Nezavisnosti Republike Kosova

E Diel 17 shkurtl
Nedelja 17 februar

E Hënë 18 shkurt
Ponedeljak 18 februar

4.
Dita e Kushtetutës së Republikës së Kosovës
Dan Ustava Republike Kosova
E Martë 09 prill
Utorak 09 april
E Martë 09 prill
Utorak 09 april


5.

Pashkët Katolike
Katolicki Uskrs

E Diel 21 prill
Nedelja 21 april

E Hënë 22 prill
Ponedeljak 22 april6.
Pashkët Ortodokse
Pravoslavni Uskrs
E Diel 28 prill
Nedelja 28 april
E Hëne 29 prill
Ponedeljak 29 april


7.
Dita Ndërkombëtare e Punës
Medjunarodni Dan Rada
E Mërkurë 01 maj
Sreda 01 maj
E Mërkurë 01 maj
Sreda 01 maj

8.
Dita e Evropës
Dan Evrope
E Enjte 09 maj
Cetvrtak 09 maj
E Enjte 09 maj
Cetvrtak 09 maj


9.
Bajrami i Madh, dita e parë
Fiter Bajram, prvi dan

E Martë 04 qershor
Utorak 04 jun

E Martë 04 qershor
Utorak 04 jun10.
Bajrami i Vogël, dita e parë
Kurban Bajram, prvi dan

E diel 11 gusht
Nedelja 11 avgust

E Hënë 12 gusht
Ponedeljak 12 avgust11.
Krishtlindjet Katolike
Katolicki Božic
E Mërkurë 25 dhjetor
Sreda 25 decembar
E Mërkurë 25 dhjetor
Sreda 25 decembar


Shënim: Data e festave zyrtare (bajrami/pashkët) mund të ndryshojnë sipas kalendarit hënor. Ne rast se do te këtë ndryshime do te viheni në dijeni me një njoftim te dyte.

Zapis: Datumi službenih praznika (bajram/uskurs) mogu se promeniti prema lunarnom kalendaru U slucaju izmena bicete obavešteni jednim drugim saopštenje.

 

 

|< 1 >| 

Copyright © 2019. Ministria e Administratës Publike