Lajmet


Në 21-vjetorin e Masakrës së Reçakut, e cila konsiderohet si njëra prej ngjarjeve më të dhimbshme në historinë më të re të Kosovës, mori pjesë ministri i MAP-it, Mahir Yagcilar. Ai, me këtë rast vlerësoi se:” Kjo ngjarje e rëndë tronditi, jo vetëm opinionin e brendshëm, por edhe atë ndërkombëtar, duke lëvizuar edhe diplomacinë ndërkombëtare për të ndërmarrë hapat për ndërprerjen e dhunës dhe të krimeve në Kosovë të ushtruara nga ushtria dhe policia serbe”.
Komisioni Evropian ka disbursuar këstin e parë prej 5.5 milion Euro direkt në thesarin kombëtar të Kosovës në bazë të Kontratës së Reformës Sektoriale për Reformën në Administratën Publike.
Në dhjetor të vitit 1999, në Sesionin e 54 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara është miratuar Rezoluta 54/134 e cila 25 Nëntorin e shpallë si Ditë Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës ndaj Gruas, që simbolizohet edhe me Kordele të Bardhë.
Qëllimi i kësaj rregullore është përcaktimi i rregullave për emërimin e përfituesve të bursave të shërbimit civil të Kosovës. Nënshkrimin e saj e bëri, Ministri i Administratës Publike ,Mahir Yagcilar duke u mbështetur në nenin 36 të Ligjit për Zyrtarët Publik i cili ka hyr në fuqi si pjesë e pakos reformuese të miratuar nga Kuvendi i Kosovës.
Ministri i Administratës Publike, Mahir Yagcilar sot mori pjesë në sesion trajnimin për shkëmbimin e përvojave evropiane mbi praktikat e mira të rekrutimit në shërbimin publik, i cili është organizuar nga Instituti i Kosovës për Administratë Publike IKAP në bashkëpunim me Ambasadën e Francës në Kosovë dhe Shkollën Franceze për Administratë Publike ENA
Në mbështetje të zbatimit të Ligjit nr. 06/L-085 për Mbrojtjen e Sinjalizuesve, Projekti kundër Krimit Ekonomik në Kosovë (PECK II) në bashkëpunim me Agjencinë Kundër Korrupsionit, ka përgatitur Udhëzuesin për Mbrojtjen e Sinjalizuesve. Ky udhëzues ofron orientime si për institucionet, ashtu edhe për sinjalizuesit potencialë në përputhje me Ligjin nr. 06/L-085 për Mbrojtjen e Sinjalizuesve në Kosovë, duke përfshirë edhe pikëpamje nga hulumtimet ndërkombëtare dhe orientime për raportimin e shkeljeve dhe për përpunimin e raporteve mbi shkeljet.
Ministri në detyrë i Ministrisë së Administrates Publike, Mahir Yagcilar mori pjesë në Konferencën e Gjashtë të Ndërmjetësimit në Stamboll të organizuar nga Ministrisa e Punëve të Jashtme të Republikës së Turqisë.
Në kuadër të nxjerrjes së akteve nënligjore të Ligjit për Zyrtarët Publikë, si pjesë e Pakos Ligjore, nën organizimin e Asociacionit të Komunave të Kosovës, u organizua një debat publik për Projekrregulloren për Deklarimin e Statusit të Zyrtarëve Publik, Projekrregullorën për Pezullimin , Lirimin nga Shërbimi Civil dhe për Projektrregulloren për Disiplinën dhe Ankesat e Zyrtarëve Publik.
|< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >| 

Copyright © 2020. Ministria e Administratës Publike