Ministri - Mahir Yagcilar

MAHIR YAĞCILAR

Ministër i Ministrisë së Administratës Publike

Mahir Yagcilar është i lindur në Prizren në 1961, është i martuar dhe ka dy fëmijë.

Ka diplomuar në Universitetin e Sarajevës në lëmin e Inxhinierisë së Komunikacionit rrugor.

Ka qenë Udhëheqës i ndërmarrjes shoqërore ‘Kosovatrans’ në Prizren. Është zgjedhur Anëtar i Këshillit Tranzitor të Kosovës për periudhën 2000-2001, më pas Kryetar i Grupit Parlamentar 6+ në Kuvendin e Kosovës, Anëtar i Komisionit për Rregulloren e Punës së Kuvendit si dhe Anëtar i Komisionit Kushtetues të Republikës së Kosovës

Për pesë mandate radhazi është zgjedhur Deputet në Kuvendin e Kosovës në zgjedhjet nacionale gjatë viteve 2001-2014. Në ndërkohë, në 2006 ka qenë Anëtar i Kryesisë së Kuvendit të Kosovës.

Në vitin 2007 është emëruar Ministër në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, më pas në 2011 është emëruar Ministër i Administratës Publike për t’u ri-emëruar përsëri Ministër i Administratës Publike në Dhjetor 2014.

Nga viti 2000 është Kryetar i Partisë Demokratike Turke të Kosovës (KDTP).

Copyright © 2020. Ministria e Administratës Publike