DFSHP › Drejtori

Arton I. Jusufi

Drejtor i Departamentit të Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme

Arton I. Jusufi u lind, më 20.4.1981

Shkollimi:

Shkollën fillore e kreu në Podujevë, të mesmen në gjimnazin “Aleksandër Xhuvani” në Podujevë.

Fakultetin Juridik në Universitetin Shtetëror të Tetovës, ku mori titullin: Jurist i diplomuar, 2007. Momentalisht është duke i vijuar studimet pasuniversitare për master në Fakultetin Juridik, në drejtimin Kushtetues dhe Administrativ.

Përvoja e punës:

Prej 5. 2.2008 deri 5. 1.2012, ka punuar si menaxher në Kompaninë “BENI”.
Më 16 Janar 2012, punësohet në Ministrin e Administratës Publike, në Zyrën e Sekretarit të Përgjithshëm në pozitën e Zyrtarit Certifikues.
Nga data 24. 8.2016 nëpërmjet  ngritjes në karrierë, avancohet dhe zgjidhet drejtor i Departamentit të Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme.

Trajnimet:

- Pjesëmarrës i një numri të madh të seminareve dhe konferencave, të cilat janë organizuar nga institucione të ndryshme vendore e ndërkombëtare.
- Trajnim IKAP “Certifikatë e Avancuar Profesionale për Prokurim”.
- Trajnim Ministria e Financave “Moduli i shpenzimeve”
- Trajnim Oda Ekonomike e Kosovës dhe International Road Transport Union (IRU), “Certicate of Professional Competence (CPC) for the Road Transport Menager.
- Trajnim Zyra Amerikane në Kosovë “Përfaqësimi i Minoriteteve në Sistemin Elektoral”.

Njohuritë:

Programet office: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook
Njeh gjuhën angleze (bazike).

Copyright © 2020.