DOJQ › Divizioni i Regjistrimit të OJQ-ve

Detyrat dhe përgjegjësitë janë:

1. Pranon dhe shqyrton kërkesat lidhur me regjistrimin e OJQ-ve;
2. Pranon dhe shqyrton kërkesat për Status të Përfitimit Publik (SPP);
3. Regjistron OJQ-të, që i kanë plotësuar kushtet ligjore;
4. Bashkëpunon me institucionet relevante për OJQ-të.
 
Për më shumë klikoni linkun: https://ojq.rks-gov.net

 

Kontakti:
Ibadete Ibriqi, Udhëheqës

Tel: 038/200 30 040
Email: ibadete.ibriqi@rks-gov.net

 

Copyright © 2020.